Web en mobile


Producten en diensten van Moxio

Moxio ondersteunt organisaties in het integreren, optimaliseren en beheren van informatiestromen en -processen.

In ons advies helpen we klanten verbanden te leggen en structuur aan te brengen in losse delen informatie uit verschillende bronnen. Waar nodig ondersteunen we deze processen met software die klanten helpt de kwaliteit van informatie te verbeteren en gegevens uit te wisselen. In onze web-based applicaties voegen we informatie samen en maken we verbanden inzichtelijk voor de gebruiker. Zo helpen we onze klanten betrouwbare, inzichtelijke informatie te genereren op basis waarvan gedegen beslissingen kunnen worden genomen.

Advies informatiebeheer

Moxio ondersteunt organisaties in het beheer en de integratie van informatiestromen en -processen. In ons advies helpen we klanten verbanden te leggen en structuur aan te brengen in losse delen informatie uit verschillende bronnen. Waar nodig ondersteunen we deze processen met software.

Web-based applicaties informatiebeheer

Moxio maakt web-based applicaties die de gebruiker helpen informatie uit te wisselen en de kwaliteit van informatie te verbeteren. In onze web-based applicaties leggen we verbanden tussen verschillende delen van informatie en verschillende informatiebronnen en maken deze verbanden inzichtelijk voor de gebruiker.

Zou je meer willen weten? Bezoek dan de website van Moxio.

Contactgegevens

Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
Tel. 015-268 25 92
https://www.moxio.com

Tags: ict advies, informatiemanagement, internetapplicatie, software