Web en mobile


Producten en diensten van iAddress

VIPcode BV (de ontwikkelaar van iAddress.nl)

iAddress.nl is een initiatief van VIPcode B.V en een vervolg op het in 2005 gelanceerde vipcode(.org). Deze adresbeheersite was bedacht om gebruikers in staat te stellen hun adresgegevens up-to-date te houden en tussen privépersonen onderling uit te wisselen.

iAddress maakt het nu mogelijk voor gebruikers hun persoonlijke gegevens te onderhouden, te (her)gebruiken en zich ook eenvoudig te verbinden met bedrijven en instellingen. Voor bedrijven en instellingen vormen correcte persoonsgegevens een commerciële waarde, waarbij de gebruiker door het gebruik van iAddress recht krijgt op (een deel van) deze waarde! iAddress hanteert hierbij het principe: Baas Over Eigen Gegevens (BOEG). Dit aspect komt terug in onze missie: Gebruikers de middelen geven weer Baas Over Eigen Gegevens te zijn op internet, in de overtuiging dat dit de kwaliteit van adresgegevens en de privacy zal verbeteren.

Internet software voor onderhouden, gebruiken en delen van persoonsgegevens

Onze webapplicatie iAddress.nl maakt het voor gebruikers mogelijk ompersoonlijke gegevens gemakkelijk en veilig in de digitale wereld te gebruiken. Denk hierbij aan inloggen, vullen webformulieren en onderhouden van Mijn ‘XXX’ omgevingen. Doel is altijd up-2-date persoonsgegevens onder beheer van het individu en te delen met derden. Tevens bereiken we hiermee een hoge kwaliteit data tegen lage kosten, waarbij het individu in euro’s wordt beloond.

Internet software voor gemakkelijke en veilige toegang tot web omgevingen

Een specifiek voor Google Chrome ontwikkelde plug-in iAddress Dashboard helpt de gebruiker om gemakkelijk, snel en veilig op websites in te loggen. Het is een dashboard waaraan alle websites van de individuele gebruiker automatisch worden toegevoegd. Als de gebruiker via dit dashboard aankopen doet bij partners van iAddress, ontvangt hij/zij hiervoor een extra beloning in euro’s.

Zou je meer willen weten? Bezoek dan de website van iAddress.

Contactgegevens

Straat van Ormoes 20
2622 KA Delft
015 - 257 65 71
https://www.iaddress.nl

Tags: bedrijfssoftware, crm, persooonsgegevens, security, software ontwikkeling, web en mobile, websites