Achter de schermen gebruiken we bij de ICT-Kring Delft de corona tijd om de website te verbeteren. In fase 1 is de website layout verfraaid en in het nieuwe CMS gebouwd. In fase 2 is de ledenadministratie ingelezen en gekoppeld aan het boekhoudpakket zodat de facturatie geautomatiseerd kon plaatsvinden. Veruit de meeste facturen zijn op tijd betaald, waarvoor dank.

We hebben zojuist fase 3 afgerond, waarbij de leden zelf hun interne ledenadministratie profiel kunnen wijzigen, bijvoorbeeld de eigen factuurgegevens. Daarvoor hebben we de accountgegevens naar de leden gestuurd, zodat de lidgegevens in eigen beheer zijn.

Inmiddels hebben we het publieke profiel beschikbaar gemaakt, zodat leden zelf de presentatie van het bedrijf bepalen.

ICT-Kring Delft: platform voor kennisdeling en samenwerking

De ICT-Kring Delft is een platform voor kennisdeling en samenwerking voor kleine en middelgrote ICT-ondernemers in Delft en omstreken. Bij de ICT-Kring Delft zijn veel ondernemers, met een raakvlak op ICT-gebied, aangesloten.

Maandelijks komen de deelnemers bijeen in het Meisjeshuis in Delft om presentaties bij te wonen en te netwerken. Een uitstekende gelegenheid om eens kennis te maken met andere ICT-ondernemers.

Doel is om elkaar beter te leren kennen, elkaar te inspireren en elkaars diensten te versterken. Ondernemen op manieren die individueel niet maar samen met andere deelnemers wel mogelijk zijn.

Samenwerken met kennispartners

We werken waar mogelijk samen met kennispartners zoals de TU Delft en TNO-ICT. Ook met de gemeente Delft en de Kamer van Koophandel is sinds de oprichting van de ICT-Kring een speciale band.

Voordelen voor leden

Iedereen die zich aansluit bij de ICT-Kring Delft kan deelnemen aan de hieronder genoemde activiteiten.

Activiteiten ICT-Kring Delft

Maandelijkse bijeenkomst

Maandelijkse bijeenkomst

Iedere eerste maandag van de maand houden we in Het Meisjeshuis, Oude Delft 112, Delft een bijeenkomst, vaak met een presentatie.
Themabijeenkomsten

Themabijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een aantal bijeenkomsten waarin wat dieper wordt ingaan op actuele ict- of ondernemersthema’s.
Workshops

Workshops

Jaarlijks organiseren we een aantal bijeenkomsten waarin wat dieper wordt ingaan op actuele ict- of ondernemersthema’s.
iSate

iSate

Een jaarlijkse ICT-Kring traditie om ergens in de zomermaanden de maandelijkse borrel te vervangen door een feestelijke barbeque.
Buffets

Buffets

Aan het begin van het kwartaal organiseren we een gratis dinnerbuffet voor de deelnemers. Drinken, eten en netwerken.
Symposia

Symposia

Om de paar jaar organiseren we samen met kennispartners een symposium rond een actueel thema waarbij aan elkaar en aan klanten kennis, kunde en producten worden gepresenteerd.