Consultancy


Producten en diensten van Pioneerz

Pioneerz zet zich in voor de ontwikkeling van ecosystemen voor pioniers. Als ervaren ondernemers en investeerders ervaren wij aan de lijve waar de barrières en de verbeterkansen liggen. Die kennis en ervaring gebruiken we om overheden, financiers, supportorganisaties en pioniers te helpen. Die hulp bestaat vooral uit advisering en integratie/implementatie van online bedrijfsvoeringsystemen omdat automatisering van processen bijdraagt aan verbetering en impact van de bedrijfsvoering. Doordat de systemen ook de samenwerking tussen de verschillende partners in een ecosysteem faciliteren zal dit tevens bijdragen aan een beter functionerend innovatie ecosysteem.

Online startup management platform (multi-stakeholder)

AXEL.vm is het venture management platform ontwikkeld voor het verbeteren van de waardegerichte samenwerking rond startups. AXEL.vm focust zich vooral op primaire processen van investeerders, incubators en startups - van aanvraagproces en business modelling tot monitoring en exit - waardoor het voor gebruikers mogelijk wordt om analyses uit te voeren over effectiviteit, efficiency en toegevoegde waarde van hun inspanningen.

Bij bestaande klanten blijkt de methodische aanpak al tot efficiencywinst te leiden. Uiteindelijk zal dat positief uitpakken voor het programma en het startup ecosysteem, waarmee de onderliggende doelstelling van het platform in beeld komt: ‘verbeteren van het ecosysteem voor pioniers’.

Bedrijfsadvies voor business incubators en investeringsfondsen

Pioneerz ontsluit de kennis en ervaring van experts die zelf operationele ervaring hebben van de ontwikkeling van het startup ecosysteem, met name met het opzetten en managen van incubators en investeringsfondsen.

Deze kennis wordt wereldwijd ingezet voor overheden, financiers en supportorganisaties om maatregelen en programma’s te verbeteren of nieuwe te ontwerpen en introduceren.

Pioneerz stelt zich hierbij het liefst co-ondernemend op en zal (een deel van) het risico op de nieuwe ontwikkeling of de verbeterslag op zich nemen; wat is terug te zien in de slogan ‘Managing the risk to dramatically improve’.

Zou je meer willen weten? Bezoek dan de website van Pioneerz.

Contactgegevens

Elektronicaweg 14a
2628 XG Delft
Tel. +31 8 8284 8600
https://www.pioneerz.com/

Tags: bpm, business intelligence, consultancy, opleidingen